Поставяне на гипсокартон

Поставяне на гипсокартонПоставяне на гипсокартон.

Начало Поставяне на гипсокартон.

При поставяне на гипсокартон предстенна обшивка самото име подсказва, че материалът ще се поставя върху стена. Обикновено размерът на листовете, от които се прави материалът, са 2000/1200 мм, а ширината е винаги 1200 мм. Тя е от определящо значение за разстоянието, през което ще бъдат монтирани профилите. Започва се с поставянето на тези, които са известни като УД профили. Първоначално с дюбели се захваща този от профилите, който се намира на пода. В случай че стената е неравна, се взима най-издадената част с помощта на нивелира, след това се бележи на пода, а третият етап е ново отбелязване на най-малко 3 см разстояние от първото. Тази процедура е необходима поради факта, че размерът на дюбела е 2.5 см. По същия начин на другия край на стената се взима още една точка, след което с чертилката се прави черта, а за координатна точка се взимат двете направени вече отбелязвания. В този случай е необходима помощта на още един човек. Онлайн запитване.

Според чертата на пода се поставя и УД профилът. Той се захваща с дюбели през 80 см разстояние. СД профилите се поставят в УД през 60 см разстояние. Те се захващат за директни окачвачи, като тяхното място се отбелязва с молив и се дюбелира през 60 см ширина един от друг и 80 см височина. Например ако височината на стената е 260 см, директни окачвачи се слагат на 80 и 160 см по височината на профила СД. По този начин операцията се повтаря през 60 см. С профили УД се обикалят не само цялата конструкция на пода и тавана, но така също и двата края на стената. Листовете с гипсокартон трябва да се разминават при монтажа с поне 1.5 см. Захващат се с винтоверда с рапидни винтове с дължина 2.5 см. Желателно е разстоянието да бъде поне на 1 см от ръба на гипсокартона. При поставяне на гипсокартон на таван по идентичен начин се изработва скарата от профили. Основната разлика се състои в това, че се употребяват дюбели от стомана за захващане на директните окачвачи. Профилите пък се поставят на 50 см разстояние един през друг.

В този случай е желателно листовете да бъдат на 200 см дължина и се захващат не успоредно на профилите като стенните, а перпендикулярно. По този начин края на всеки лист се пада по средата на всеки четвърти профил с възможност следващият лист да бъде захванат и да продължи от това място. От гипсокартон се правят и преградни стени. С минимална дебелина от 5 см обаче тези профили са много по-дебели и устойчиви. Отново трябва да се направи рамка на пода, стените и тавана. Първият пласт гипскоартон се захваща с рапидни винтове на 2.5 см, като листовете се разминават. Вторият пласт също се захваща с рапидни винтове, чиято дължина е 3.5 см. Това се налага поради обстоятелството, че дебелината, през която трябва да преминат, вече е по-голяма от двата пласта гипсокартон. При поставяне на гипсокартон се препоръчва поставянето на вата, а при преградните стени това е задължително, когато е нужна шумоизолация.

Поделиться: