Детска стая - гипсокартон, замазка, паркет и лепене на тапети (повторение)

Детска стая - гипсокартон, замазка, паркет и лепене на тапети (повторение)Детска стая - гипсокартон, замазка, паркет и лепене на тапети (повторение.

Монтаж на UV профил с дупка за врата.

UV профилът, който се монтира на пода е оразмерен в съответствие с мястото, където ще бъде вратата. Той се фиксира с дюбели и към него и профилите, монтирани на тавана, се захващат вертикалните CV профили. Разстоянието между отделните вертикални профили се определя от широчината на гиспкартонените плоскости. Размерът на ватата, също е съобразен с тези размери. Всички елементи в системата са произведени с размери, които осигуряват идеално съответствие между тях, което улеснява работата и спестява време за допълнителни операции. Отворът за вратата се изгражда от стабилни UA профили. Това заздравява конструкцията, тъй като при вратата тя е подложена на по-интензивно и по-силно натоварване.

Шпакловане на фугите.

За шпакловането на фугите се използва освен фугопълнител и фугопокриваща лента стъклофазерна или хартиена. Тя се вмазва между два слоя материал и така осигурява по-гъвкава връзка между плоскостите и фугиращата смес. Тя е крайно задължителна при фугите, образувани от нефабрични кантове на плочите. Тези кантове не са обработени допълнително, както са фабричните и попиваемостта им е по-голяма, което предполага и по-лесно напукване. Външните ъгли при отвора на вратата само се шпакловат, без да е необходимо допълнително им укрепване с ъглови профили, тъй като тези ръбове ще бъдат покрити от рамката на вратата и няма да се виждат.

Затваряне на ватата.

Поделиться: